Là 1 trang web về ẩm thực, ABSoltech luôn chú trọng đến bố cục từng chuyên mục và hình ảnh các món ăn để tạo thu hút nhiều nhất đến khách hàng.