bachdanggroup.com giới thiệu hình ảnh tập đoàn Bạch Đằng, một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn nhất tại Hải Phòng.