Website Newinvina đã cho thấy được đầy đủ các dịch vụ của công ty cũng như chất lượng của công ty đem lại, ABSoltech đã thiết kế thêm những trang dự án lớn nhỏ của công ty giúp truyền tải cho người dùng một cách dễ dàng và tiếp cận nhanh nhất có thể