Với màu xanh lá cây kết hợp xanh nước biển nhẹ nhàng giúp tăng tính thẩm mỹ cho website. Giúp tác động mạnh mẽ đến tâm trí, hành vi và tăng tỷ lệ chuyển đổi trên trang web airfresh.com.vn