Chúng tôi có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

Hệ thống Bitrix CRM

Dịch vụ của ABSoltech

Tư vấn giải pháp

Bảo trì thiết bị CNTT

Bảo trì hệ thống máy chủ và thiết bị mạng

Kiểm tra bảo mật hệ thống & khắc phục lỗi bảo mật

Với kinh nghiệm quản lý, tư vấn các hệ thống IT lâu năm , chúng tôi biết rõ mô hình nào phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. ABSoltech tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp, đánh giá thực tế so với yêu cầu và chi phí đầu tư để đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

Lĩnh vực đã thực hiện

Cần tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ thuê ngoài IT?