1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm ABSoltech cung cấp vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành nước Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

2. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào website, phần mềm…tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và ABSoltech. ABSoltech không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. ABSoltech khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, ABSoltech cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ của ABSoltech và không tiết lộ cho bên thứ ba. ABSoltech chỉ thay đổi thông tin tài khoản của Bạn khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

3. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho ABSoltech khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với ABSoltech để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Trong mọi trường hợp, ABSoltech luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên ABSoltech sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ABSoltech không có trách nhiệm về thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. ABSoltech khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. ABSoltech không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

5. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. ABSoltech không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên ABSoltech và các nhân viên của ABSoltech cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, ABSoltech cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ sản phẩm bạn vui lòng liên hệ sô hotline: 0225.710.6222. Hoặc gủi email về [email protected] để được hỗ trợ kịp thời