1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng cần cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ và một số thông tin khác. Dựa trên các thông tin này, ABSoltech sẽ tiến hành cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm cho khách hàng và liên hệ để phục vụ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ABSoltech.

Bằng việc đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ABSoltech, khách hàng cũng đồng ý cho ABSoltech được quyền thu thập và sử dụng các thông tin trên của khách hàng cho các mục đích và phạm vi sử dụng quy định tại Điều 2 dưới đây.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

ABSoltech sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ABSoltech cho khách hàng;

– Gửi thông báo đến khách hàng trường hợp có thay đổi về sản phẩm, dịch vụ mà ABSoltech cung cấp;

– Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi sắp hết hạn sử dụng dịch vụ thông qua email hoặc điện thoại;

– Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng;

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại;

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật tại hệ thống của ABSoltech trong vòng 10 năm theo quy định về thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, trường hợp pháp luật thay đổi thì thời gian lưu trữ sẽ áp dụng theo pháp luật.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Đối tượng được tiếp cận với thông tin của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của ABSoltech có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công Ty Cổ phần phần mềm An Biên

Địa chỉ: Tầng 4, 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quán trình sử dụng thông tin khách hàng, ABSoltech cam kết:

– Không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

– Không chia sẻ, bán, cho thuê thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

– Chỉ những cá nhân, nhân viên có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng mới có quyền tiếp cận thông tin khách hàng.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Trường hợp có thắc mắc và khiếu nại về Chính sách bảo mật này, khách hàng vui lòng liên hệ đến:

Công Ty Cổ phần phần mềm An Biên,

Địa chỉ: Tầng 4, 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng,

hoặc email [email protected], chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

8. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức như sau:

Trực tiếp tại văn phòng giao dịch công ty

 • Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Hatradimex, 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.710.6.222 /0985.185.665

Hoặc chuyển khoản qua tài khoản

 • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần phần mềm An Biên
 • Số tài khoản: 2628798888 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) –Chi nhánh Duyên Hải

9. NGHĨA VỤ CỦA ABSOLTECH VÀ NGHĨA VỤ KHÁCH HÀNG TRONG MỖI GIAO DỊCH

Nghĩa vụ của khách hàng:

 • Cung cấp và chịu trách nhiệm về các thông tin, tài liệu cần thiết cho ABSoltech thiết kế bổ sung và hoàn chỉnh sản phẩm phần mềm.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho ABSoltech theo nội dung của Hợp đồng.

Nghĩa vụ của ABSoltech:

 • Cung cấp sản phẩm cho khách hàng theo đúng thời hạn trong Hợp đồng.
 • ABSoltech có trách nhiệm tổ chức lấy dữ liệu của khách hàng trong quá trình xây dựng phần mềm, Khách hàng sẽ kết hợp hỗ trợ ABSoltech trong việc cung cấp, lựa chọn thông tin phù hợp nhất.
 • Thực hiện việc chỉnh sửa và khắc phục lỗi của Phần mềm trong thời gian bảo hành.
 • Bảo quản và giao lại các phương tiện, tài liệu do khách hàng cung cấp để thiết kế, bổ sung và hoàn chỉnh sản phẩm phần mềm theo yêu cầu khách hàng.
 • Đảm bảo giữ bí mật các thông tin, tài liệu của khách hàng.
 • Trường hợp sản phẩm ABSoltech không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, ABSoltech có nghĩa vụ phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển cho ABSoltech.