Liên hệ đặt hàng : 0985.18.5665

ABSoltech cung cấp tất cả các phần mềm bản quyền chính hãng: hệ điều hành, văn phòng, diệt virus, phần mềm vẽ kỹ thuật tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình. Hỗ trợ gia hạn các loại phần mềm bản quyền.

Phần mềm bản quyền chính hãng của Microsoft.

Sản phẩm của Microsoft từ gia đình tới doanh nghiệp, từ máy tính đến web và các thiết bị trung gian đều cung cấp những công cụ bạn cần để tạo nên thành quả tốt nhất.ABSoltech cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: Oracle, Microsoft,VMware, Adobe, Autodesk, Teamviewer

SẢN PHẨM

1. ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Standard Edition được thiết kế cho các tổ chức cỡ vừa nhỏ đến và được giới hạn đến năm cơ sở dữ liệu mailbox.

Mô tả

Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Standard Edition được thiết kế cho các tổ chức cỡ vừa nhỏ đến và được giới hạn đến năm cơ sở dữ liệu mailbox. ABSoltech cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới:  OracleMicrosoft,VMwareAdobeAutodeskTeamviewer

Liên hệ

2. ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL

Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Các Enterprise Edition được thiết kế cho các tổ chức lớn và cho phép lên đến 50 cơ sở dữ liệu mailbox.

Mô tả

Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Các Enterprise Edition được thiết kế cho các tổ chức lớn và cho phép lên đến 50 cơ sở dữ liệu mailbox. ABSoltech cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới:  OracleMicrosoft,VMwareAdobeAutodeskTeamviewer

Liên hệ