Website aqa-design.vn bên cạnh các chuyên mục giới thiệu về các dịch vụ của công ty, ABSoltech còn thiết kế thêm trang dự án, với đầy đủ các thông tin, hình ảnh dự án mà công ty đã triển khai giúp truyền tải thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách nhanh nhất.