Kết xuất Map Thần số học giúp chúng ta biết được bản đồ của cuộc đời mình để khám phá bản thân, giúp bản thân mỗi người thấu hiểu mình hơn, thực sự khao khát điều gì và giúp chúng ta tìm ra sứ mệnh, ý nghĩa của cuộc sống! Phần mềm cũng là một công cụ kinh doanh cho những người làm việc trong các lĩnh vực như Bất Động sản, Tài chính, Bảo hiểm … giúp thấu hiểu hơn tâm lý khách hàng, hướng khách hàng tới những sản phẩm dịch vụ phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh.Không gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được sống và làm việc khi thấu hiểu lẫn nhau. Đó là sản phẩm hoàn hảo được thiết kế bởi ABSoltech.

Một số tính năng nổi trội của ứng dụng: Kết xuất Map Thần số học

  • Tính toán các con số liên quan tới cá nhân bạn
  • Quản lý hệ thống đại lý & CTV
  • Tính năng nhận MAP, chuyển MAP giữa các CTV 
  • Trên màn hình dashboard thống kê được số lượng map đã xuất của một tài khoản và thể hiện theo bản đồ
  • Quản lý cây hệ thống của tài khoản đại lý
  • Kết xuất MAP thành File có thể in ấn