Cùng với 2 tone màu xanh đen kết hợp với màu nổi bật của logo đã tạo nên trang web bdslocphat.com.vn được thiết kế hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, độc đáo giúp góp phần mang lại giá trị thương hiệu cho công ty , nổi bật so với các công ty ngành bất động sản