Hệ thống tìm kiếm cho thông tin đại học - Bộ giáo dục Nhật bản
Hệ thống gồm nhiều module:

  1. Module visitor: Cung cấp các thông tin mới nhất về các trường, các cơ hội học bổng.
  2. Module university: Cho phép các trường đại học quản lý thông tin của trường mình, công bố các thông tin về cơ hội học bổng, tuyển sinh của trường.
  3. Module student: Cho phép các học viên quản lý thông tin trường học của mình.

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status