Hệ thống tìm kiếm cho thông tin đại học - Bộ giáo dục Nhật bản
Hệ thống gồm nhiều module:

  1. Module visitor: Cung cấp các thông tin mới nhất về các trường, các cơ hội học bổng.
  2. Module university: Cho phép các trường đại học quản lý thông tin của trường mình, công bố các thông tin về cơ hội học bổng, tuyển sinh của trường.
  3. Module student: Cho phép các học viên quản lý thông tin trường học của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đặt mua phần mềm

DMCA.com Protection Status