ABSoltech tham gia xây dựng hệ thống liên kết dữ liệu ảnh cho văn phòng chính phủ Nhật Bản. Đây là một dự án nằm trong hợp tác với đối tác Nhật Bản.

Hệ thống liên kết dữ liệu ảnh - văn phòng chính phủ Nhật bản
Hệ thống liên kết dữ liệu ảnh – văn phòng chính phủ Nhật bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đặt mua phần mềm

DMCA.com Protection Status