Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi thông tin công dân Nhật Bản đăng ký tham quan quốc hội Nhật bản
Hệ thống cho phép quốc hội Nhật quản lý được thông tin người dân đăng ký tham quan. Tăng cường giám sát quản lý giúp đảm bảo an toàn hơn cho quốc hội.

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status