Lấy Nguồn: MACLIFE

1. Truy cập vào link này

Đăng ký Adobe

2. Nhập Email, nếu tk từng đăng ký Adobe thì nhập mật khẩu để Login, tốt nhất nên dùng mail nào đó chưa từng đăng ký với Adobe

 

3. Nhập thông tin thẻ. Mình dùng thẻ ảo Cake để thanh toán, ai chưa có thẻ Cake của VPBANK

 

4. Sau khi nhập thanh toán xong, nhấn Next bạn chọn như hình này

School Name: Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA)


Sau đó nhấn Submit. Thẻ chỉ bị trừ đúng 100k. Và ngày thanh toán kế tiếp là 1 năm sau.

 

Sau khi đã mua hoàn tất. Và đây là  hạn dùng

Danh sách các ứng dụng được dùng bản quyền

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status