S24 – Phần mềm quản lý công việc, dự án của Công ty Cổ phần Phần mềm An Biên. Phần mềm giúp cá nhân, đội nhóm, doanh nghiệp tổ chức công việc khoa học tiện lợi.

Hệ thống phần mềm quản lý công việc và dự án(S24) chạy trên nền Web và Mobile bao gồm các công cụ:

  • Tạo, sao chép công việc
  • Phân công công việc cho thành viên dự án/phòng ban
  • Bình luận trao đổi thực hiện công việc
  • Thêm sự kiện, tạo nhắc nhở trong từng công việc, thành viên
  • Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
  • Đính kèm trực tiếp tài liệu từ thư mục có sẵn, Dropbox, Google Drive