Ứng dụng Khobiz của công ty cổ phần công nghệ Khobiz. Công ty cung cấp công cụ quản lý và bộ máy điều hành một số lượng lớn các loại kho hàng, dịch vụ chuyên nghiệp cho đa chủng loại hàng gửi tại kho, giúp chủ hàng linh động trong việc lưu trữ và quản lý hàng tồn…Bên cạnh các chuyên mục giới thiệu về các tính năng của khobiz, ABSoltech còn thiết kế thêm tiện ích tuyệt vời giúp bạn có thể tìm thuê kho nhanh chóng mà không phải bỏ công sức tìm hiểu, hỏi han khắp nơi để khảo sát, liên hệ, thỏa thuận, ký kết.