Website bao gồm các chức năng chính:

– Tin tức : hiển thị các hoạt động của công ty các tin tức mới liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, thông tin về sản phẩm liên quan của công ty

– Giới thiệu: Là chức năng để đưa những thông tin về công ty như Cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển

 Sản phẩm: Một mục riêng để giới thiệu toàn bộ sản phẩm, và thông tin liên quan của sản phẩm trong công ty

 Dịch vụ: Đưa ra các dịch vụ của công ty

 Chăm sóc khách hàng: Thông tin khách hàng được lưu trữ, Công ty có thể thăm dò ý kiến Khách hàng và đưa ra những ưu đãi hợp lý cho KH của mình

 Giá xe: Chức năng này sẽ đưa ra một bản giá xe cụ thể và đầy đủ của công ty

Liên hệ: giúp khách hàng có thể trao đổi mọi thắc mắc với công ty.

Giao diện của website:

Website giới thiệu sản phẩm Hyundai Hải Phòng

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status