Quý khách hàng thân mến,

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, ABSOLTECH tặng ưu đãi dịch vụ thiết kế website để hỗ trợ doanh nghiệp trong công cuộc số hóa.

Khách hàng khi đăng ký dịch vụ thiết kế website sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi dưới đây:

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với Larksuite

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi.

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status