Super Scribbnauts là một  Action Puzzle game xây dựng bởi Wanner Bros Game và Konami cho nền tảng Nintendo DS.

Ứng dụng trên FB nhằm quảng bá cho game này. 

Link ứng dụng: https://apps.facebook.com/scribblenauts/

Và một số hình ảnh của game:

Ứng dụng quảng bá game Super Scribbnauts trên Facebook

Nhấp chuột và chơi:

Ứng dụng quảng bá game Super Scribbnauts trên Facebook1

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status