Super Scribbnauts là một  Action Puzzle game xây dựng bởi Wanner Bros Game và Konami cho nền tảng Nintendo DS.

Ứng dụng trên FB nhằm quảng bá cho game này. 

Link ứng dụng: https://apps.facebook.com/scribblenauts/

Và một số hình ảnh của game:

Ứng dụng quảng bá game Super Scribbnauts trên Facebook

Nhấp chuột và chơi:

Ứng dụng quảng bá game Super Scribbnauts trên Facebook1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đặt mua phần mềm

DMCA.com Protection Status