Các chức năng chính

   1. Quản lý tuyển sinh trường nghề là phần mềm quản lý tuyển sinh ứng dụng cho các trường nghề.

   2. Quản lý tuyển sinh trường nghề ứng dụng theo luật dạy nghề của quốc hội

   3. Quản lý tuyển sinh trường nghề được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo các tính năng so với các phần mềm khác trên thị trường.

   4. Quản lý tuyển sinh trường nghề có thể xuất ra nhiều mẫu báo cáo excel với độ tùy biến cao, cho phép người dùng tự tùy chỉnh.

   5. Quản lý tuyển sinh trường nghề sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server theo mô hình Client/Server, dữ liệu được lưu trữ tập trung trên máy chủ (Server) với độ an toàn cao, các máy trạm (Client) có nhiệm vụ kết nối đến máy chủ để thao tác dữ liệu.

   6 visit this site right here. Dữ liệu của hồ sơ học viên được lưu trữ trong suốt thời gian học ở trường, kể cả khi học sinh ra trường.

   7. Quản lý tuyển sinh trường nghề sử dụng bảng mã chuẩn hiện nay là Unicode, dữ liệu có thể dễ dàng chuyển đổi sang MS Excel và ngược lại.

Giao diện chính :

Giao diện các chức năng :

a) Quản lý hồ sơ tuyển sinh :

   1. Phân loại hồ sơ theo hệ học, ngành nghề đào tạo, lớp.

   2. Tìm kiếm thông tin hồ sơ.

   3. Quản lý bằng tốt nghiệp theo hệ học.

   4. Quản lý thông tin liên hệ (Địa chỉ, điện thoại).

   5. Quản lý giấy tờ đi kèm hồ sơ dự tuyển.

   6. Quản lý thu lệ phí xét tuyển

   7. Quản lý điểm xét tuyển.

   8. Thống kê toàn bộ hồ sơ nộp về trong năm.

b) Quản lý cộng tác viên:

   1. Quản lý việc bàn giao hồ sơ cho cộng tác viên tuyển sinh.

   2. Quản lý tiền hồ sơ, tiền thanh toán cộng tác viên.

c) Quản lý quá trình nhập học:

   1. phân loại học viên nhập học theo nhiều đợt trong năm.

   2. Nhập học dành cho hệ ngắn hạn.

   3. Nhập học dành cho hệ dài hạn.

   4. In biên lai học phí và các khoản thu khác đợt thu đầu khóa học.

   5. Phân loại các khoản thu theo hệ học.

   6. Thống kê các số tiền thu được trong ngày.

   7. Phân lớp và đánh mã sinh viên.

   8. In danh sách lớp, danh sách bàn giao

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status