Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty cổ cheap NFL jerseys phần phần mềm An Biên với đối tác Hàn Quốc là Công ty Must

Vào lúc 10h ngày hacked 9/01/2015, Công ty cổ phần phần mềm An Biên ( ABSOFT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển phần mềm với Công ty Must của Hàn Quốc ( MUST)

Tham dự Lễ ký kết: Về phía Công ty cổ phần phần mềm An Biên có: Ông Hoàng Văn Công ( Giám đốc), Ông Nguyễn Duy Trường Giang ( Kinh doanh), Ông Phạm Duy Bình (CTHĐQT) Tìm và toàn thể nhân viên công ty.

Về phía Công Just ty Must – ブロガーのイケダハヤトさんにシンプル火葬を採りあげていただきました。 Hàn Quốc có: Bà Park Sun Yong – CEO, Ông Lee Yong Seung – CTO

Mục đích của Biên bản ghi nhớ là nhằm tằng cường mối wholesale jerseys quan hệ hợp tác và trao đổi giữa ABSOFT và MUST trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển phần mềm tại hai thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Một số nội dung cu thể:

Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung Hai Bên nhất trí cùng phối hợp với nội dung cụ thể như sau:

  • Hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng, phát triển và cheap NFL jerseys các sản phẩm liên quan tới lĩnh vực Công nghệ thông tin mà hai bên có thế mạnh.
  • Hỗ trợ nhân sự Công nghệ thông tin có trình độ cao trong việc tham gia các dự án của các bên.
  • Hai bên cùng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhau trên các kênh truyền thông của Việt Nam và Hàn Quốc khi có điều kiện.
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội nghị truyền hình, diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển kinh doanh cho hai bên.
  • Thường xuyên trao đổi qua lại bằng các hình thức liên lạc phổ biến wholesale Cleveland Browns jerseys để hai bên nắm được tình hình hoạt động của nhau.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ 2-2015

Ông Hoàng Văn Công đang thuyết trình về các dự án năng lực của ABsoft

le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-2-2015

Ông Lee Yong Seung giới thiệu về must

Ông Lee Yong Seung giới thiệu về must

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác

27c

le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-2-2015

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status