1. Để cài đặt được Microsoft Teams, đầu tiên máy tính của bạn phải cài đặt sẵn netframework 4.5.2

Nếu máy bạn chưa từng cài netframework 4.5.2, vui lòng tải và cài đặt tại đây

Ngoài ra trong quá trình cài đặt bạn thường gặp lỗi như:

  • Lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .NET Framework 4


Để sửa lỗi trên bạn vui lòng xem hướng dẫn sửa lỗi tại đây

 

  • Nếu gặp lỗi như hình:


Bạn vui lòng cài netframework4.5.2 trước khi cài đặt teams

2 Download và cài đặt Teams

Bước 1: Sau khi đã cài đặt xong NETframework 4.5.2, bạn khởi động lại máy tính và truy cập link dưới đây để vào trang tải công cụ Microsoft Teams tại đây

Bước 2: Click Dowload Teams và chọn thư mục để tài về cài đặt chọn save

Bước 3: Click vào mũi tên bên dưới chọn “Show in folder”

Chọn phần mềm Teams_windows như hình để bắt đầu cài đặt

Bước 4: Chọn “Run” để cài đặt

Sau đó cửa số cài đặt hiện lên

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status