Ngày 25/4/2015, Công ty phần mềm An Biên (ABSoft) đã tổ chức tập huấn bàn giao, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý hoạt động Công đoàn cho các cán bộ nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam.

Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội có chức năng chăm lo và đảm bảo quyền lợi ghi cho cán bộ, công nhân, viên How chức và những người lao động khác … Hiểu được chức năng nhiệm vụ và tầm quan trọng của công đoàn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam đã rất chú trọng trong việc xây dựng và quản lý tổ chức này. Nhằm mục đích tham gia hỗ trợ quản lý công đoàn được tốt hơn, hiệu quả hơn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam đã tìm đến ABSoft để hướng tới một giải pháp phần mềm thực hiện các công việc đó.

 

Sau một thời gian khảo sát đánh giá ABSoft đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thành phần mềm quản lý hoạt động công đoàn cho Ngân hàng. Phần mềm có khả năng hỗ trợ quản lý danh mục các đơn vị, ban công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, chức danh …; hỗ trợ theo dõi quản lý các hoạt động, xây dựng kế hoạch, phân bố và quản lý công việc cho công đoàn …; hỗ trợ lập báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động, công việc cho mỗi đơn vị hoặc ban công đoàn và quản tác lý được danh Customer sách báo cáo của tất cả đơn vị hay ban cheap nba jerseys công đoàn …; hỗ trợ đánh giá wholesale nba jerseys việc thực hiện kế hoạch hoạt động của tập thể, đơn vị, ban công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên và từ đó cheap mlb jerseys đó đưa ra xếp loại khen thưởng.

Phần mềm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả là nhờ sự cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ và nhân viên Công ty ABSoft và sự hỗ trợ, tạo điều kiện hợp tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt life? Nam.

đã đặt mua phần mềm

showroom
All in one
DMCA.com Protection Status