AUTOCAD MEP 2014

AutoCAD MEP là phần mềm giúp tạo ra các bản phác thảo, thiết kế trong lĩnh vực cơ điện và xây dựng. Phần mềm là tiền đề để tạo ra các bản thiết kế chính xác hơn trên môi trường AutoCAD quen thuộc. AutoCAD MEP giúp tăng năng suất và giảm sai sót cho các quá trình phác thảo tự động. Phần mềm có thể áp dụng cho ba lĩnh vực cơ bản trong kỹ thuật đó là cơ khí, điện, và hệ thống đường ống trong xấy dựng. Bộ công cụ thích hợp trong việc bám sát toàn bộ quá trình thiết kế của một dự án. Định dạng export của chương trình cũng là định dạng rất thông dụng của Autodesk DWG.

đã đặt mua phần mềm

DMCA.com Protection Status