AutoCAD LT 2015

Mô tả

AutoCAD LT 2015 phần mềm soạn thảo và định chi tiết cung cấp các công cụ tài liệu 2D, hợp tác, và năng suất bạn cần, trên cả hai nền tảng Windows và Mac. Làm việc hiệu quả hơn với các cải tiến tính năng trực quan và các công nghệ mới nhất của DWG. Mở rộng máy tính để bàn của bạn với Autodesk 360 dịch vụ điện toán đám mây và kết nối và cộng tác với các đồng nghiệp hầu như bất cứ nơi nào.

 

ABSoft cung cấp tất cả các sản phẩm phần mềm bản quyền của các hãng lớn trên thế giới: OracleMicrosoft,VMwareAdobeAutodeskTeamviewer

đã đặt mua phần mềm

DMCA.com Protection Status