AB-Scales là phần mềm giúp quý doanh nghiệp có thể quản lý phiếu cân ( với các thông tin về trọng lượng cân, giờ xe vào, giờ xe ra….), thống kê báo cáo 1 cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn.

hình ảnh giao diện sản phẩm