AB-Logs là phần mềm được thiết kế chuyên dụng cho mục đích quản lý kho dựa trên kinh nghiệm nhiều năm ứng dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh điện máy-máy tính, doanh nghiệp xây dựng và cả những cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Phần mềm quản lý kho AB-Logs trợ giúp người quản lý trong viêc trao đổi thông tin, theo dõi lô hàng…. Cung cấp các biểu mẫu thống kê hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn theo yêu cầu người dùng.

Hình ảnh giao diện sản phẩm