CÔNG CỤ TẠO FACEBOOK PROFILE FRAME

Hiện nay facebook không cho tạo khung ảnh bằng công cụ của họ nữa, để tạo khung ảnh thì mọi người phải tự tạo bằng tay, đôi khi cũng rất khó. Đây là một công cụ giúp tạo nhanh khung ảnh và up lên FB dễ dàng

Video hướng dẫn